Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě AKCES Dance Shoes. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na této internetové prezentaci. Obchodní závazkový vztah vzniká objednáním zboží na základě objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu AKCES Dance Shoes jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a souhlasí s těmito podmínkami.

 2. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 4. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prezentace AKCES Dance Shoes, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 5. Ceny objednaného zboží jsou uvedeny v katalogu a jsou průběžně aktualizovány v návaznosti na cenové relace materiálu, potřebného k výrobě zboží. Cena obsahuje vynaložené náklady prodávajícího na pořízení zboží, včetně nákladů na balení, dovozné, cla a DPH.

 6. Ceny neobsahují náklady na poštovné a dobírku.

 7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu sjednanou  cenu za zboží a to: 1000,- Kč/pár obuvi za vybrané zboží jako zálohovou platbu.

 8. Zálohová platba se provádí převodem na  č.ú: 1886795133/0800 do 7 dnů od doručení objednávky, nebo  v hotovosti při osobním objednání. Zbytek kupní ceny uhradí kupující a to nejpozději do 7 dnů po dodání zboží , při převzetí zboží dobírkou nebo osobním předáním.

 9. Dodací lhůta se pohybuje od 2 do 4 týdnů (výroba obuvi pouze v pracovní dny) + čas doručení zásilky (v závislosti na zvolené dodací službě). Dodací lhůta se počítá ode dne uhrazení zálohy 1000,- Kč/pár obuvi.

 10. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu na základě sjednaných podmínek:

 11. Osobně, na základě dohody s kupujícím. Dobírkou, kde cenu za poštovné hradí v plné výši kupující. Výše ceny poštovného je v závislosti na hmotnosti zásilky. ( 110,- až  140,- Kč).

 12. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Pokud nebude potvrzena tato urgence, automaticky se objednávka ruší.

 13. Odstávka strojů. Z důvodu odstávky a údržby strojů, společnost AKCES Dance Shoes obecně v období od 24.12  do 1.1., nebude objednávky realizovat, avšak v tomto období jsou nadále objednávky přijímány.

Podmínky pro reklamaci

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace AKCES Dance Shoes a právním řádem platným v ČR.

 2. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího a to nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží.

 3. Z důvodu extrémního namáháni obuvi, prodávající neodpovídá za vady nebo poškození  zboží, způsobené jeho nevhodným používáním a za nadměrné opotřebování obuvi.

 4. Reklamaci  lze uplatnit na: odlepení podešve, prasknutí švu a na skryté materiálové vady.

 5. Reklamace se nevztahuje na chybný výběr vzoru, verze obuvi, barvy materiálu, materiálu a velikosti podpatku.

 6. Oznámení o zjištěných vadách lze učinit  elektronickou poštou na adrese akces@akces.cz kde zákazník v oznámení popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

 7. Při nevyhovující velikosti dodané obuvi, je možná výměna na velikost správnou. Vztahuje se pouze na obuv nevyhovující v rozdílných velikostech +/- 1 cm na délku a +/- 1 cm na obvod.

 8. AKCES Dance Shoes, zaručuje prvotní výměnu obuvi na velikost zdarma. Jakákoliv další úprava obuvi, bude zpoplatněna, dle aktuálního ceníku, který AKCES Dance Shoes poskytne na vyžádání. Výměna se týká zboží úplně nového, maximálně jedenkrát zkoušeného, které je nepoškozené a neznečištěné a to nejpozději do 7 dnů od dodání zboží. Zboží je možné vyměnit osobně, či poštou. V případě výměny objednaného zboží poštou,  hradí poštovné kupující. Pro reklamaci nevyhovující velikosti obuvi je nutné prodejce kontaktovat telefonicky +420 777 587 475 a následně mailem na akces@akces.cz

 9. Vzhledem k velmi vysokému zatížení obuvi určené pro tanec se záruka poskytuje na dobu 6 měsíců. V praxi Obuv AKCES Dance Shoes má velmi vysokou pevnost v závislosti na podmínkách může být taneční  obuv používána mnoho let.

 10. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

 11. V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení požadavku od zákazníka.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy AKCES Dance Shoes a nebudou budou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

 2. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, AKCES Dance Shoes. se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

 3. Zákazník využíváním služeb internetové prezentace dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky.